Karnety grupowe – zorganizowane grupy powyżej 20 osób

Karnety czasowe dla klientów indywidualnych

Sezon niski
1 grudnia – 23 grudnia, 2 marca – 15 kwietni
Sezon wysoki
24 grudnia – 1 marca
normalny
ulgowy normalny ulgowy
2   godzinny 55,00 zł 50,00 zł 75,00 zł 65,00 zł
4 godzinny 70,00 zł 65,00 zł 95,00 zł 85,00 zł
6   godzinny 80,00 zł 75,00 zł 110,00 zł 95,00 zł
całodzienny 100,00 zł 90,00 zł 130,00 zł 110,00 zł
wieczorny   16-19 60,00 zł 65,00 zł
Sezon niski
1 grudnia-23 grudnia   2 marca-15 kwietnia
Sezon wysoki
24 grudnia – 1 marca
karnet czasowy grupowy cenacena
4 godzinny55,00 zł68,00 zł
6 godzinny 90,00 zł100,00 zł

Karnety rodzinne

Sezon niski
1grudnia-23grudnia   2marca-15kwietnia
Sezon wysoki
24 grudnia – 1 marca
2+1 (karnet 4 godz.)185,00 zł270,00 zł
2+1 (kranet 6 godz.)220,00 zł320,00 zł
2+2 (karnet 4 godz.)230,00 zł330,00 zł
2+2 (karnet 6 godz.)270,00 zł390,00 zł
2+3 (karnet 4 godz.)270,00 zł380,00 zł
2+3 (karnet 6 godz.)320,00 zł460,00 zł

Karnety wielodniowe

UlgoweNormalne
2 dniowy180 zł200 zł
3 dniowy 275 zł305 zł
4 dniowy375 zł395 zł
5 dniowy450 zł490 zł
6 dniowy510 zł570 zł
7 dniowy 585 zł645 zł

Przejazdy pojedyncze

1 przejazdkrzesło 140 punktów = 14 zł
1 przejazdorczyk60 punktów = 6 zł