Karnety czasowe dla klientów indywidualnych

Sezon niski
1 grudnia – 23 grudnia, 2 marca – 15 kwietni
Sezon wysoki
24 grudnia – 1 marca
normalny
ulgowy normalny ulgowy
2   godzinny 55,00 zł 50,00 zł 60,00 zł 55,00 zł
4 godzinny 70,00 zł 65,00 zł 80,00 zł 75,00 zł
6   godzinny 80,00 zł 75,00 zł 90,00 zł 85,00 zł
całodzienny 100,00 zł 90,00 zł 110,00 zł 100,00 zł
wieczorny   18-21 45,00 zł 50,00 zł

Karnety grupowe – zorganizowane grupy powyżej 20 osób

Sezon niski
1grudnia-23grudnia   2marca-15kwietnia
Sezon wysoki
24 grudnia – 1 marca
karnet czasowy grupowy cenacena
4 godzinny45,00 zł50,00 zł
6 godzinny 50,00 zł55,00 zł

Karnety rodzinne

Sezon niski
1grudnia-23grudnia   2marca-15kwietnia
Sezon wysoki
24 grudnia – 1 marca
2+1 (karnet 4 godz.)170,00 zł190,00 zł
2+1 (kranet 6 godz.)190,00 zł210,00 zł
2+2 (karnet 4 godz.)210,00 zł230,00 zł
2+2 (karnet 6 godz.)230,00 zł250,00 zł
2+3 (karnet 4 godz.)250,00 zł270,00 zł
2+3 (karnet 6 godz.)270,00 zł290,00 zł

Karnety wielodniowe

UlgoweNormalne
2 dniowy170 zł180 zł
3 dniowy 230 zł250 zł
4 dniowy280 zł310 zł
5 dniowy330 zł350 zł
6 dniowy360 zł400 zł
7 dniowy 390 zł420 zł

Przejazdy pojedyncze

1 przejazdkrzesło 90 punktów = 9 zł
1 przejazdorczyk40 punktów = 4 zł